Påmelding

Påmelding sendes til: runemj@gmail.com

Start turklasse kl 11.00

Start konkurranse kl 11.30

Merk innbetaling med Navn, klubb og klasse og hvilken lisens som brukes

Konto nr: 4776 17 37321

Startavgift

                       Konkurranseklasse   200 kr + lisens

                       Turklasse                    100 kr + lisens

                       Engangs lisens          13 – 25 år, 60 kr

                                                           26 år og eldre, 150 kr

                                                           Tur/trimklasse uten tid 60 kr

Forsikring/lisens

Alle må ha forsikring for å starte i løpet.

Dette kan kjøpes som engangslisens hos arrangør eller som helårs lisens gjennom klubb

 

Klasseinndeling

Konkurranse med tid: Menn

                                        Kvinner

Tur/Trim uten tid:        En klasse